Lavina Food hân hạnh tài trợ hội thảo chuyên đề “Bác Hồ với ngành Giáo dục” tại Thanh Hóa

Ngày 04/04/2021, Lavina Food cùng 2 sản phẩm Mitaji & Ojita đã có mặt tại Hội thảo chuyên đề “Bác Hồ với ngành Giáo dục” tại Thanh Hóa. Với những công dụng dinh dưỡng & sức khỏe mà 2 sản phẩm Mitaji & Ojita mang lại, các giáo viên, nhân viên nhà trường Thanh Hóa đã có 1 ngày tham gia Hội thảo năng lượng & vui vẻ.