Đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho mọi lứa tuổi, đóng góp vào sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ của con người. Trở thành thương hiệu hàng đầu về thực phẩm dinh dưỡng, phát triển bền vững vì lợi ích của người tiêu dùng.

Với mục tiêu và sứ mệnh phát triển lâu dài nhằm phổ biến, giáo dục nhận thức cho người dân ở mỗi khu vực và các vùng miền văn hóa khác nhau, Lavina Food sẽ trở thành thương hiệu đóng góp một phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn đồng thời nuôi dưỡng ước mơ cũng như phát triển tầm vóc của các thế hệ tương lai.